Езици

Меню

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Дневен център за деца и младежи с увреждания - Гълъбово, Официално откриване: май 2007

Капацитет: 30 места; В момента са настанени 28 деца и младежи, на възраст от 3 до 29 години,от тях 10 с почасово ползване на услугите, а 18 са целодневно настанени

Управител: Панайот Кючуков

адрес: гр. Гълъбово, кв. Строител 50; тел:0418/6 50 31

........................................

ОБЯВЛ Е Н И Е - Дневен център за деца и младежи с увреждания – Община Гълъбово

Обявява конкурс за заемане на длъжност „Възпитател“ до завръщане на титуляра.

Кратко описание на длъжността:организира заниманията на децата и младежите в групата, съгласно изготвения годишен план и индивидуалният план за грижа. Подпомага обучителният и възпитателният процес, провежда занимателни игри, конструктивни дейности и организира свободното време на децата и младежите.

Изисквания за заемане на длъжността:

-       висше образование, хуманитарни науки – педагогика, социална педагогика, специална педагогика, социални дейности,

-       компютърна грамотност

-       трудов опит – една година, предимство е опит при работа с деца

Допълнителните умения и квалификации:

-       Умения за работа в екип

-       Умения за общуване с деца

-       Познаване на нормативната уредба в областта на социалните услуги

-       Умения за работа с родители

-       Умения за работа с институции

Необходими документи за кандидатстване: СV, мотивационно писмо, диплом за завършено висше образование, документи удостоверяващи допълнителни квалификации, документ удостоверяващ трудов опит

Начин за провеждане на подбора:

-       Проверка на съответствието на подадените документи с обявените изисквания,

-       интервю

Възнаграждение: основно месечно възнаграждение 400 – 440 лв.

Срок за подаване на документи –  до 30.06.2014г. до 16.30ч.

Място за подаване на документите: в сградата на ДЦДМУ, адрес: гр. Гълъбово, кв.“Строител №50,

Лице за контакт и допълнителна информация– тел. 0418/6-50-31Десислава Щерева

.......................................................................

.....................................

НОВИНИ:

.................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

Дневният център за деца и младежи с увреждания в Гълъбово

с ден на отворените врати за 7-мия си рожден ден

В Дневния център за деца и младежи с увреждания в Гълъбово се проведе ден на отворените врати. Мероприятието се случи по повод 7-мия рожден ден на центъра.

Управителят Десислава Щерева посрещна деца, родители и гости, с усмивка и добро настроение. Тя покани всички в една от залите в центъра и накратко сподели, какво означава услугата „Дневен център за деца и младежи с увреждания”.

-         „Предлагайки комплекс от социални и други специфични потребности на децата и младежите на територията на община Гълъбово, съобразно техните индивидуални планове, „Дневен център за деца и младежи с увреждания” се стреми да задоволи ежедневните им здравни, специфични и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.” – обясни г-жа Щерева

Екипът представляващ социалните услуги, включва различни специалисти. Психолог – Петя Петкова, рехабилитатор – Теодора Гочева, логопед – Радостина Иванова.

Личността на детето се поставя в центъра на цялостната дейност. Целта на работата е комплексно въздействие, съобразено с индивидуалните възможности на всяко дете/ младеж, за формиране на автономност в рамките на наличния потенциал.

На мероприятието децата от дневния център се изявиха с песнички и стихчета, плод на занимателните им игри от възстановителната им програма. Тази година, както се е случвало и досега, по повод рождения ден на дневния център, децата получиха почерпка с прекрасна, вкусна торта.

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

НА 1- ВИ ЮНИ 2012 ГОДИНА СВОЯ 5 - ТИ РОЖДЕН ДЕН ОТБЕЛЯЗА

"ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - ГЪЛЪБОВО"

На 1 юни 2012 г. в Дневния център за деца и младежи с увреждания бе отпразнуван неговия 5 - ти рожден ден. Възпитаниците на центъра получиха играчки и лакомства, както и специално весело тържество от специално поканени парти - специалисти. И като на рожден ден не липсваха вкусни и красиви торти, които бяха опитани от малчуганите. Безспорно децата и младежите с увреждания намират в Дневния център топлина, уют, любов и всеотдайни и непрестанни грижи. Там те са подкрепяни и насърчавани. Работи се всекидневно и за тяхната пълноценна интеграция в обществото, както и за съхраняване на достойнството и самоуважението им.