Езици

ОДИТЕН ДОКЛАД

Публикувано на 26.10.2021 г.

ГФО

ОПР

Баланс

Одитен доклад 1 част

Одитен доклад 2 част

Одитен доклад 3 част

...............................................................................................................................................................................

Oдитен доклад на сметната палата № 0400313920 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Гълъбово за 2019 г. от стр. 1  до стр. 10    и    от стр. 11 до стр. 15 и  от стр. 6 до стр. 19

...........................................

Oдитен доклад на сметната палата № 0400305819 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Гълъбово за 2018 г.

............................................

Одитен доклад на сметната палата № 0400307218 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Гълъбово за 2017 г.

..........................................

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на Годишния финансов отчет за 2016 г.  на община Гълъбово

..........................................

Одитно становище за заверка без резерви  на Годишен финансов отчет за 2015 г.  на община Гълъбово

.............................................

ГОДИШЕН  ДОКЛАД за дейността на Отдела  за вътрешен одит в Община Гълъбово, гр. Гълъбово област Стара Загора за периода от 01.01.2015 год. до 31.12.2015 год.

.............................

Проект на одитен доклад № 0400300715 за резултатите от извършен на годишния финансов отчет на община Гълъбово за 2014 г.

Проект на одитно становище за заверка без резерви

..............................................

..............................................

ОДИТЕН ДОКЛАД №0100021312 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Гълъбово за 2011 г.: редовете са активни за разглеждане и теглене на информацията от доклада

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

..............................................

..............................................

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100012813 - ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО (ОТ СТР.1 ДО СТР.10)

ОДИТЕН ДОКЛАД № 0100012813 - ЗА ИЗВЪРШЕН ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО (ОТ СТР.11 ДО СТР. 19)

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ С ОБРЪЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

..............................................

..............................................

ОДИТЕН ДОКЛАД №0100021312 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Гълъбово за 2011 г.: следващите редове са активни за разглеждане и теглене на информацията от доклада

страници -1,2,3

страници - 4,5,6,7,8,

страници - 9,10,11,12,13,

страници - 14,15,16,

страници - 17,18,19,