Езици

Меню

Образование

 

Емилия Гочева

Главен експерт "Образование"

при Община Гълъбово

бул. "Република" № 48

ет.1, кабинет № 108

6280 гр. Гълъбово

тел: 0418/68933   /вътрешен 212/

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат от конкурс

Протокол № 2 от 10.06.2022 - допуснати кандидати 

................................................................

Заповед - утвърждаване на правила

ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини, считано от  01.04.2022 година 

...........................................................

Публикувано на 9 май 2022 г.

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на следните детски градини на територията на община Гълъбово:

1. Детска градина „Радост“ гр.Гълъбово

2. Детска градина „Наталия“ гр.Гълъбово

Заявление - word , pdf 

Декларация - word , pdf

Заповед 237

заповед 238

..................................

Покана за участие за избор на членове на Съвет на децата

Процедура за избор на членовете на Съвета на децата.

...................................................................................................

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г.

Заповед за отлагане на конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинска детска градина

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина.

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на следните детски градини на територията на община Гълъбово:

1. Детска градина „Радост“ гр. Гълъбово

2. Детска градина „Наталия“ гр. Гълъбово

Правила

Заявление - word , pdf 

Декларация - word , pdf

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2022 г. - Заповед

Формули за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2022 г. - Заповед

 

Заповед 55/15.02.2021 г. относно утвърждаване на правила за определяне на работните заплати
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини - 2021 г.
Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2021 г. - Заповед

Формули за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2021 г. - Заповед

 

 

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

 

 

Подновява се посещението в детските градини

Формули за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за детски заведения на територията на община Гълъбово за 2020 г. - Заповед 101/ 24.02.2020 г.
Формула за разпределение на средствата по единен разходен стандарт за общообразователни училища на територията на община Гълъбово за 2020 г. - Заповед № 100/ 24.02.2020 г.

 

 

 

 

Заповед 61/29.01.2020 г. относно утвърждаване на правила за определяне на работните заплати
Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини - 2020 г.

 

 

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

 

Обява за свободно работно място в ДГ "Наталия"- 1 бр. - Медицинска сестра, Фелдшер: /виж документи от ТУК/

 

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Средно училище  "Васил Левски"

Тел:  0418/6 25 60
Директор: Нели Кючукова  
кв. Строител e-mail: [email protected]
6280 Гълъбово http://sou-vasil-levski.bg/

 

 

 

 

ПГЕЕ  /Професионална гимназия по енергетика и електротехника/

тел: 0418/6 23 86

Директор: Петронка Цветковска

тел: 0418/6 21 71
кв. Индустриален e-mail: [email protected]
6280 Гълъбово

www.pgee-galabovo.com

 

 

 

 

 

I - во ОУ "Св. Паисий Хилендарски" тел. 0418/ 6 43 25
Директор: Теодора Желева  
ул. Славянска № 17 А e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово  

 

 

 

 

II - ро ОУ "Христо Ботев" тел/факс: 0418/ 6 22 60
Директор: Жечка Михова ЕИК: 000802299
ул. Христо Ботев 18 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово  

 

 

 

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" тел: 04152/ 24 81
Директор: Илина Генова  
ул. Пламък 16 e-mail: [email protected]
6290 с. Обручище  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Детска градина "Радост", с филиали в с. Обручище и с. Мъдрец тел: 0418/ 62233; 0886611685
Вр.И.Д. Директор: Здравка Георгиева

тел. в с. Обручище 04152/ 718

ул. Стефан Стамболов 4 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово сайт: www.dg-radost.bg

 

 

 

 

Детска градина "Наталия", с филиали в с. Медникарово и с. Главан тел: 089 662 2162
Вр.И.Д. Директор: Кремена Костова тел. в с. Главан: 04155/ 2235
ул. "Петър Берон" № 13 e- mail: [email protected]
6280 Гълъбово сайт: www.dg-nataliq.bg