Езици

Меню

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

УСЛУГИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

Списък с услуги - предоставяни от всички администрации

 
  •  

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)