Езици

Меню

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 и 2021 г.

 

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи -2021 год.  
1/17.02.2021 Аптека УПИ І-587, кв. 154, гр. Гълъбово "Петгруп Гълъбово" ЕООД
2/20.05.2021 Административна сграда УПИ І-2202, кв. 89, гр. Гълъбово Русин Костов Жеков
3/22.06.2021 Магазин за хранителни стоки и магазин за промишлени стоки УПИ VІІІ-813, кв. 139, с. Главан Живодар Антонов Стойчев
4/24.06.2021 Работилница за преработка на мляко от собствена ферма УПИ VІІІ-655, кв. 107, с. Главан 1. "Заара Уайн" ООД и 2. ЕТ "Заара -Янчо Иванов"
       
  РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи -2020 год.  
       
№ , дата Обект Местонахождение Собственик
1/23.01.2020 Кафе -аперитив УПИ V-323,кв. 126, гр. Гълъбово 1. Делчо Ангелов Делчев и 2.Таня Добрева Делчева
2/25.02.2020 Гараж УПИ Х-696, кв. 74, с. Обручище Иван Стоянов Кърджев
3/12.05.2020 Кабинет за индивидуална практика за извънболнична медицинска помощ (ИПИБМП) Преустройство на магазин за конфекция УПИ ХVІ 2440, кв. 153, гр. Гълъбово Кирилка Славова Митева
4/19.05.2020 Склад за метали ПИ № 53134.515.170 по КК на с. Обручище "Енергоремонт - Гълъбово" АД
5/19.05.2020 Административна част и център на професионално обучение ПИ № 53134.515.170 по КК на с. Обручище "Енергоремонт - Гълъбово" АД
6/15.06.2020 Дом за стари хора УПИ ІІ-872, кв. 72 с. Обручище Галя Стайкова Русева
7/01.07.2020 Склад за метални, негорими материали към ремонтна работилница УПИ І-2340,2341,2343; кв.84-б, гр. Гълъбово "Техноинженеринг" ЕООД
8/28.07.2020 Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово гр.Гълъбово Община гълъбово
9/08.09.2020 Ограда с височина до 2,10м. УПИ V-529, кв. 143, гр. Гълъбово 1. Ганчо Петков Дойчинов и 2. Георги Вълев Тенев
10/12.10.2020 Контролно технически пункт за извършване на периодични прегледи за ППС УПИ VІ-2088, кв. 153, гр. Гълъбово "Спасов 2019" ЕООД
11/27.10.2020 Разширение на съществуваща авторемонтна работилница УПИ І-604, кв.84 с. Обручище "Ей и Ес Марица Изток 1" ЕООД
12/27.10.2020 Инсталация за рециклиране на технологичен отпадък в завод "Кнауф Марица" ПИ № 47603.15.23 по КК на с. Медникарово "Кнауф България" ЕООД
13/29.12.2020 Склад (Склад вата, склад метали и заготовки), санитарно-битови помещения и офиси ПИ № 47603.11.72 по КК на с. Медникарово "Пещострой" ЕООД
       

 

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - 2019 г.

№ по ред/дата
   ОБЕКТ                    
   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
СОБСТВЕНИК

 


№1/02.01.2019г.

"Обект за стопанска дейност -

2 бр. Магазини за промишлени стоки"


УПИ VII-1991, кв.154

по плана на гр.Гълъбово


Ваня

Желева

Тенева

 

 

 

 


№2/19.01.2019г.

"Делба на жилищна сграда"

УПИ II-1620, кв.17

по плана на гр.Гълъбово


1. Руса Тенева

Драгова

2. Йорданка Степанова

Николова

3. Петьо Тенев

Драгов

4. Тянка Тенева

Танева

5. Петя Георгиева

Кунова

6. Стефан Г. Николов

 

 

 


№3/09.05.2019г.

"Магазин за хранителни стоки"

УПИ ХV-1080,1081, кв.83

по плана на с.Обручище


1. Живко Г. Степанов
2. Георги Тенев Степанов

 

 

 


№4/21.05.2019г.

"Магазин за промишлени стоки"

УПИ  ХVI-1195, кв.77

по плана на гр.Гълъбово


Илия

Костадинов

Секулов


№5/30.05.2019г.

"ОСД с 5 броя търговски обекти и навес"

УПИ IХ-2451, кв.141

по плана на гр.Гълъбово


Антон

Желязков

Стойков

 

 

 


№6/30.05.2019г.

"Навес за селскостопанска техника"

УПИ ХIV-2433, кв.89

по плана на гр.Гълъбово


"Зара Агро" ЕООД

 

 

 


№7/06.06.2019г.

"Участък за производство на панели"

ПИ № 53134.515.170 с.Обручище

"Енергоремонт-

Гълъбово" АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


№8/25.06.2019г.

"Външно ел.захранване на масивна сграда в УПИ VI , кв.109, с.Главан"

трасе в УПИ V "за ТП и паркинг", кв.109, с.Главан

"Електроразпределение

Юг" ЕАД

 

 

 


9/20.12.2019г.

"Гараж"

 УПИ VIII-1367, кв.51 по плана на гр.Гълъбово

1. Недялка Добрева

Жекова

 

2. Стефан Костов

Жеков

 

 

 

 

 

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - 2018 г.

№ по ред/дата
   ОБЕКТ                    
   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
СОБСТВЕНИК

№1/22.01.2018г.

"Навес за селскостопанска техника"

УПИ ХI-1575, кв.113

по плана на с.Обручище


Минко

Илчев

Минков

 

 

 

 


№2/01.02.2018г.

"Два броя магазини за промишлени стоки"

УПИ I, ПИ №600, кв.162а 

по плана на гр.Гълъбово


ПК"Изгрев"

гр.Гълъбово

 

 

 


№3/23.02.2018г. 

"Жилищна сграда с гараж"

УПИ VIII-637, кв.164

по плана на гр.Гълъбово


Динчо

Цветков

Стойков

 

 

 


№4/04.04.2018г.

"Винарна изба с ресторант и хотелска част"

ПИ №002231 с.Главан

"Заара Уайн" ООД

гр.Стара Загора

 

 

 


№5/05.04.2018г.

1. Кабинет за частна медицинска практика и
2. Апартамент №2

УПИ I, ПИ №578, кв.154 

по плана на гр.Гълъбово


"ИППМП -

д-р Добринка Будакова"

 

 

 


№6/23.05.2018г.

"Автосервиз"

УПИ ХI-1089, кв.65

по плана на гр.Гълъбово


"Аутонед" ЕООД

гр.Гълъбово

 

 

 


№7/03.07.2018г.

Парк "Езерото"

УПИ III-2319, 2352, кв.84а

по плана на гр.Гълъбово


Община Гълъбово

 

 

 


№8/25.09.2018г.

Църква "Св.Николай Мирликийски"

УПИ II.612, кв.33,

по плана на с.Мъдрец


"Старозагорска света митрополия"

 

 

 


№9/03.12.2018г.

"Навес за селскостопанска техника"

УПИ V-415, кв.35

по плана на с.Обручище


Жоро

Чернев

Жеков

 

 

 


№10/06.12.2018г.

"Обект за стопанска дейност

(8 броя търговски обекти и навес),

навес и плътна ограда"


УПИ IХ-2451, кв.141

по плана на гр.Гълъбово


"Хаос-7"ООД

гр.Гълъбово

 

 

 

 


№11/20.12.2018г.

"Гараж - допълващо застрояване"

УПИ IV-511, кв.141

по плана на гр.Гълъбово


1. Даниел Дечков

Чакъров

2. Бончо Дечков

Чакъров

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - 2017 г.

№ по ред/ дата
ОБЕКТ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
СОБСТВЕНИК
№1/06.02.2017г.
Православен параклис "Св. Анна"
XIII- 149, кв. 35 с. Априлово
 
Старозагорска Света Митрополия
 

 

 

 

 

№2/09.03.2017г.
Магазин за хранителни стоки - преустройство на съществуващ магазин и ново строителство
УПИ VII - 527, кв.143 гр. Гълъбово
"ЕУРО - 7" ООД гр. Гълъбово

 

 

 

№3/12.04.2017г.
Хотел, ресторант, 2 магазина за промишлени стоки, офис и склад /Преустройство на битов комбинат, магазин и ресторант/

УПИ I - 527 кв.150

гр. Гълъбово

"Колев строй 2013" ЕООД

 

 

 

№4/01.06.2017г.
Магазин за промишлени стоки /Преустройство на апартамент/
УПИ I - 14, пл. № 578 кв. 154, Гълъбово, бл.12, вх.А, ап.1

1. Кирил Иванов Димитров

2. Ганка Динева Димитрова

 

 

 

№5/20.06.2017г.
Сграда ОСД - магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и кафе-аперитив/
УПИ III - 808, кв. 138 с. Главан
Генчо Колев Радичков

 

 

 

 

РЕГИСТЪР на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи - 2016 г.

№ по ред/ дата
ОБЕКТ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
СОБСТВЕНИК
№1/02.03.2016г.
"Вътрешно преустройство на част от партерен етаж на съществуваща административна сграда 67 и смяна на предназначението му в архив"
УПИ II- 13, кв. 502 с. Обручище
 
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1"
 

 

 

 

 

№2/22.03.2016г.
"Път към депо за варовик 1-ви етап"
УПИ II - 13, кв.502 с. Обручище
"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1"

 

 

 

№3/05.04.2016г.
"Преустройство и смяна на предназначението на съществуващ гараж (сграда 21) в ремонтна работилница"

УПИ X - 15 кв.502

с. Обручище

"ЕЙ И ЕС - 3C Марица изток 1"

 

 

 

№4/10.05.2016г.
"Външно ел.захранване на УПИ - 507, кв. 136, гр. Гълъбово"
УПИ VII - 14, кв. 141, гр. Гълъбово, 

Община Гълъбово

 

 

№5/12.05.2016г.
"Метален навес"
УПИ IX - 2357, кв. 136 - б гр. Гълъбово
"Европале 07" АД