Езици

Споразумение с арендадори за обработване на земеделски земи в община Гълъбово 2019/2020

Споразумение с арендатори за обработване на земеделски земи в община Гълъбово

Гълъбово:

Априлово:

Мусачево:

Разделна:

Великово:

Обручище:

Медникарово:

Искрица:

Мъдрец:

Главан: