Езици

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 Г - ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ!!!

15.03.2021

ВАЖНО: На 20 март изтича крайният срок за подаване на заявление за гласуване на изборите по настоящ адрес

Тази събота, 20 март, изтича крайният срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. 
 

Възможностите да го направите са две - на място в Общинска администрация (всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч.) и на 20.03.2021 г. (събота )от 09:00 до 18:00 ч. в ст. 202, ет. II и онлайн чрез  “Системата за сигурно електронно връчване
 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ!!!

На 19.02.2021 г. са обявени предварителни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 година.

Справки по избирателните списъци могат да се извършват в Общинска администрация, кметствата, кметските наместничества, дом на културата, клубовете на пенсионера, читалища, ритуални зали, училища и  на сайта на Община Гълъбово https://www.galabovo.org/

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS, стационарен и мобилен телефон:

  • Чрез SMS.

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

         ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО НА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ

  • Заявление за вписване  в избирателен списък по настоящ адрес (Приложение № 12-НС);

Място на подаване: в общинска административните, кметствата, кметските наместничества /лично/ или през на сайта на ГД  ГРАО - https://www.grao.bg/elections/  .

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e

Срок: до 20.03.2021 година 

 

  • Заявление за гласуване на друго място - Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация Гълъбово по постоянния им адрес (Приложение № 18-НС);  https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

Място на подаване: сградата на Община Гълъбово- ОЦУИ

Срок: до 20.03.2021 година

Място на подаване: в сградата на Община Гълъбово - ОЦУИ

Срок: до 27.03.2021 година

Място на подаване: в сградата на Община Гълъбово- ОЦУИ. Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК.

Срок: до 20.03.2021 година 

          до 29.03.2021 година, при условие, че е назначена - ОЦУИ   

Място на подаване: в сградата на Община Гълъбово- ОЦУИ. 

Срок: до 03.04.2021 година 

            Място на подаване: в сградата на Община Гълъбово- ОЦУИ. 

 

Обявените места важат само за работните дни.

През празничните и почивни дни гражданите, желаещи да подадат заявления могат да

го направят в сградата на Община Гълъбово, бул. „Република” № 48, стая № 202 -,

тел. 0418/6-89-41 – гл. спец. Станислава Таскова.