Езици

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 Г - ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ!!!

22.02.2021 - 15:37

ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ!!!

На 19.02.2021 г. са обявени предварителни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 година.

Справки по избирателните списъци могат да се извършват в Общинска администрация, кметствата, кметските наместничества, дом на културата, клубовете на пенсионера, читалища, ритуални зали, училища и  на сайта на Община Гълъбово https://www.galabovo.org/

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS, стационарен и мобилен телефон:

  • Чрез SMS.

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

         ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО НА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ

  • Заявление за вписване  в избирателен списък по настоящ адрес (Приложение № 12-НС);

Място на подаване: в общинска административните, кметствата, кметските наместничества /лично/ или през на сайта на ГД  ГРАО - https://www.grao.bg/elections/  за лицата, притежаващи личен електронен подпис/.

Срок: до 20.03.2021 година 

 

  • Заявление за гласуване на друго място - Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация Гълъбово по постоянния им адрес (Приложение № 18-НС);

Място на подаване: сградата на Община Гълъбово- ОЦУИ

Срок: до 20.03.2021 година

  • Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение № 8-НС);

Място на подаване: в сградата на Община Гълъбово - ОЦУИ

Срок: до 27.03.2021 година

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС);

Място на подаване: в сградата на Община Гълъбово- ОЦУИ. Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК.

Срок: до 20.03.2021 година 

          до 29.03.2021 година, при условие, че е назначена - ОЦУИ   

 

Обявените места важат само за работните дни.

През празничните и почивни дни гражданите, желаещи да подадат заявления могат да

го направят в сградата на Община Гълъбово, бул. „Република” № 48, стая № 202 -,

тел. 0418/6-89-41 – гл. спец. Станислава Таскова.