Езици

Меню

Отделение за продължително лечение и рехабилитация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“

Част от структурата на „МБАЛ“ ЕАД гр. Гълъбово е „Отделение за продължително лечение и рехабилитация“. Създадено е със съдействието на Община Гълъбово.

Основната задача на новото отделение е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични, социално-значими и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

В отделението за продължително лечение и рехабилитация се предлага 24-часова квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти в модерна и уютна обстановка. Намира се в сградата „МБАЛ“ ЕАД  и разполага със 16 легла, разпределени в стаи с по 2 и с по 3 легла. Също така обособени са: зала за хранене и зала за занимания.

За болните денонощно се грижат лекари, рехабилитатори, медицински сестрии санитари.

Ключово предимство на „Отделение за продължително лечение и рехабилитация“ е неговото местоположение в многопрофилно лечебно заведение за активно лечение, което гарантира навременна колаборация с останалите структури на „МБАЛ“ ЕАД гр. Гълъбово. При необходимост болните могат да бъдат консултирани и с други специалисти от лечебното заведение, да бъдат извършени необходимите изследвания и процедури.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

  • Денонощнагрижа за тежко болни пациенти;
  • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия;
  • Провеждане на рехабилитация;
  • Хранене;
  • Осъществяване на социални контакти;
  • Денонощно санитарно обслужване.

В „Отделение за продължително лечение и рехабилитация“ могат да бъдат настанени терминално болни, хронично болни и инвалидизирани пациенти. Престоят в отделението е платен, дневната такса е в размер на 13,20 лв.

Контакти „ МБАЛ“ ЕАД гр. Гълъбово:

Тел. за връзка:  0889599969

                              0884 401379

                              0886 002280