Езици

Меню

Носители на "Отличителен знак на град Гълъбово"

Носители на "Отличителен знак на град Гълъбово"

Решение № 302 Протокол 32/16.05.2017 г.

 1. Индивидуална награда I-ва СТЕПЕН - 
 • Милена Асенова Дякожа - ст. учител в начален етап в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Обручище
 • Нели Иванова Кючукова - директор на СУ "Васил Левски" гр. Гълъбово
 • Тонка Дойчева Добрева - ст. учител в начален етап в I ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Гълъбово
 • Живка Гочева Бекярова - гл. учител в начален етап във II ОУ "Христо Ботев" гр. Гълъбово
 • инж. Зоя Гочева Борисова - заместник-директор по учебно-производствената дейност в ПГЕЕ гр. Гълъбово
 • Росица Митева Вълкова - ст. учител в ДГ "Наталия" гр. Гълъбово
 • Веска Йосифова Томова - ст. учител в ДГ "Радост" гр. Гълъбово
 • Ангел Петров Георгиев - артис на Общински театър към ДК "Енергетик" гр. Гълъбово

       2. Колективна награда I-ва СТЕПЕН -

 • I ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Гълъбово
 • Общински театър към ДК "Енергетик" гр. Гълъбово

Решение № 95 Протокол 11/27.04.2016 г.

 1. Индивидуална награда I-ва СТЕПЕН - 
 • Мария Ангелова Иванова - ст. учител по български език и литература в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Обручище
 • Янка Стоянова Матанска - учител по физика и астрономия в СОУ "Васил Левски" гр. Гълъбово
 • Петранка Стоянова Тодорова - ст. учител по математика и физика в I ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Гълъбово
 • Детелина Георгиева Овчарова - гл. учител във II ОУ "Христо Ботев" гр. Гълъбово
 • Живка Атанасова Кефирска - ст. учител по български език и литература в ПГЕЕ гр. Гълъбово
 • Гергана Зафирова Добрева - ст. учител в ПГ в СДГ "Наталия" гр. Гълъбово
 • Денка Желева Желязкова - ст. учител в ОДЗ "Радост" гр. Гълъбово

Решение №677 Протокол 61/21.05.2015 г.

 1. Колективна награда I-ва СТЕПЕН - СДГ "Наталия" гр. Гълъбово
 2. Индивидуална награда I-ва СТЕПЕН - 
 • Златка Галлеова - ст. учител по история и цивилизация в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Обручище
 • Зоя Славова - учител по английски език в СОУ "Васил Левски" гр. Гълъбово
 • Милена Каралиева - ст. учител в начален етап в I ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Гълъбово
 • Стела Костова - ст. учител в ПГ във II ОУ "Христо Ботев" гр. Гълъбово
 • Здравка Михайлова - гл. учител по математика и информационни технологии в ПГЕЕ гр. Гълъбово
 • Магдалена Славова - ст. учител в ПГ в СДГ "Наталия" гр. Гълъбово
 • Стефка Тончева - ст. учител в ОДЗ "Радост" гр. Гълъбово
 • Валентина Василева - хореограф и гл. специалист "Художествено творчество" към ДК "Енергетик". 

 

Решение №478 Протокл 42/30.04.2014 г.

 1. Колективна награда I-ва СТЕПЕН - СОУ "Васил Левски" гр. Гълъбово

 

Решение №543 Протокол 55/11.05.2007 г.

 1. Колективна награда I-ва СТЕПЕН - ОДЗ "Радост" гр. Гълъбово
 2. Индивидуална награда I-ва СТЕПЕН - Златка Милева Кънева - Народно читалище "Просвета - 1911 г."
 3. Индивидуална награда II-ва СТЕПЕН - Тинка Димитрова Стоилова - II ОУ "Христо Ботев" гр. Гълъбово.