Езици

На 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово

08.07.2021 - 08:45

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово:

град Гълъбово:района покрай язовирната стена на язовир „Розов кладенец“, град Гълъбово на площ от 20 декара и от двете страни на брега на река Сазлийка в района на моста на бул. „Република“ на площ от 20 дка;

с. Обручище: бреговете на реката в районите на лимонадена фабрика и център на площ от 10 дка;

с. Априлово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Великово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Мусачево: заблатена местност до бивш ракиен казан на площ от 10 дка;

Площите ще бъдат наземно обработени, чрез генератор за топъл аерозол, който генерира инсектиционен облак дим. За дезинсекцията на имаго на комари ще бъде използван биоцидЦитрол 10/4 УЛВ, а за ларвицидна обработка – димилин 2ТБ.

Третирането на терените ще се извършва със специално оборудван автомобил на фирма „Екоконтрол -ДДД“ ЕООД, гр. Димитровград. Карантинният период на пръскане е 24 часа.

Община Гълъбово предупреждава гражданите да се въздържат от разходки в районите, които ще се пръскат в часовете след 21:00 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти:Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“

                      тел: 0418/6 89 28

                      Светла Петрова – старши експерт „Екология „

тел: 0418/6 89 29