Езици

Меню

Домашен социален патронаж

Управител: Тенчо Пачаманов

Касиер - домакин: Марияна Янева, тел: 0886102620

Сътрудник "Социални дейности в домашна среда" - Стефка Кондова, тел: 0898678119

Работно време: от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа, почивни дни: събота и неделя

6280 гр. Гълъбово, ул. "Цар Симеон Велики" 53

От 2003 година Домашен социален патронаж е структура към Община Гълъбово

Към 2019 година на територията на община Гълъбово 81 човека ползват услугата Домашен социален патронаж.

Заети лица: 13 - административен и помощен персонал

"Домашният социален патронаж", като общинска дейност осъществява предоставянето на социални услуги в домашна среда  на територията на община Гълъбово. “ДСП” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна,  поддържане на личната хигиена и съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползвателите с увреждане, битови услуги и др.