Езици

Във връзка с включването на Община Гълъбово в операцията „3.1- Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19” започва прием на заявления за включване в услугата

 

 

 

 

 

Във връзка с включването на Община Гълъбово в операцията „3.1- Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19” започва прием на заявления за включване в услугата. Потребителите, които могат да подадат заявление-декларация са към целевите групи:

-       Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

-       Лица поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

-       Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемиологична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Необходимите документи са:

Заявление-декларация по образец;

-  Документ за самоличност (за справка)

- ТЕЛК

 - Удостоверение за настоящ адрес

 - Декларация за съгласие заразкриване на данъчна и осигурителна информация

Лице за контакт и информация Стефка Кондова - 0898678119