Езици

Без паника: На 1 април, четвъртък, в 11 ч. на територията на община Гълъбово ще се проведе профилактика на сиренните системи.

На 1 април, четвъртък, в 11 ч. на територията на общините Стара Загора и Гълъбово ще се проведе профилактика на сиренните системи. Проверката се извършва по предварително установения годишен график.При проверката на техническата изправност на сиренните системи ще бъде излъчен националният сигнал за тревога и националният сигнал за край на тревогата, придружен с речева информация. Всеки един от сигналите ще бъде в рамките на 2 минути, което не следва да безпокои  населението.

Заедно със сирените, ще бъдат задействани и локалните автоматизирани оповестителни системи за опасност в големи обекти.

снимка: интернет

Съвременните сиренни системи на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) бяха монтирани в Стара Загора и Гълъбово по европейски проект и работят от миналата година. Съгласно изискванията, два пъти в годината на тях се прави тестова техническа проверка чрез реално задействане.