Езици

Меню

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

 • Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"
  • 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
  • 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
  • 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
  • 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
  • 2047 Категоризация на места за настаняване
  • 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
  • 2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон
  • 2050 Прекратяване на категория на туристически обект
  • 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
  • 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
  • 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
  • 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
  • 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
  • 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
  • 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници