Езици

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Транспортиране на отпадъци за нуждите на Община Гълъбово“

01.04.2019г.    Покана за пазарна консултация

01.04.2019г.    Техническо задание

09.04.2019г.    Протокол

09.04.2019г.    Решение