Езици

Обява за събиране на оферти с предмет : „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от Общинската транспортна схема“