Езици

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Ремонт на футболно игрище на малко поле /подмяна на изкуствена трева/, находящо се в УПИ І кв. 65 по плана на гр. Гълъбово“