Езици

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находяща се в УПИ І-673, кв.57, с. Обручище“