Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общ.администрация гр. Гълъбово и второст.разпор.с бюджетни кредити"