Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : „Изготвяне на технически проект за обект „Гробищен парк в ПИ 000792, ПИ 228012, ПИ 228013, ПИ 228014, ПИ 228015 и ПИ 228017 в землище на гр. Гълъбово, общ. Гълъбово”

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   796769   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         19.07.2017 21.07.2017
2   796770   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       19.07.2017 21.07.2017

 

21.07.2017г.     Документация за поръчка

21.07.2017г.     Решение за откриване

21.07.2017г.     Обявление за поръчка

21.07.2017г.     Техническо  задание

21.07.2017г.     Методика за оценка

21.07.2017г.     Образци

21.07.2017г.     Проект на договор

24.07.2017г.     Решение за прекратяване

10.08.2017г.     Обявление за възложена поръчка