Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Текущ ремонт на „Дом за стари хора” гр.Гълъбово”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9064431

18.05.2017 г. 

Община Гълъбово

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА” ГР.ГЪЛЪБОВО”

05.06.2017 г.  17:30 ч.

 

18.05.2017г.     Обява за събиране на оферти

18.05.2017г.     Условия за събиране на оферти с обява

18.05.2017г.     Техническа спецификация

18.05.2017г.     Образци

22.06.2017г.     Протокол от работата на комисията

16.08.2017г.     Договор № 89 /17.07.2017г. и приложенията към него