Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на основен ремонт на ритуална зала в село Обручище, Община Гълъбово”

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9064379

17.05.2017 г. 

Община Гълъбово

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РИТУАЛНА ЗАЛА В СЕЛО ОБРУЧИЩЕ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

02.06.2017 г.  17:30 ч.

 

17.05.2017г.     Обява за събиране на оферти

17.05.2017г.     Условия за събиране на оферти

17.05.2017г.     Техническа спецификация

17.05.2017г.     Образци

16.06.2017г.     Протокол от работата на комисията

16.08.2017г.     Договор № 90 /17.07.2017г. и приложенията към него