Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /В Т. Ч. И В ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА БЛОК 44, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ГЪЛЪБОВО...

Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /В Т. Ч. И В ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА БЛОК 44, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ГЪЛЪБОВО, КВ. „СТРОИТЕЛ” ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” 

По обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, вкл. част „енергийна ефективност” на многофамилна жилищна сграда - Блок № 44, град Гълъбово, кв. „Строител”, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Обособена позиция № 2 – „Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - Блок № 44, град Гълъбово, кв. „Строител” в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9064222

12.05.2017 г. 

Община Гълъбово

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ /В Т. Ч. И В ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА БЛОК 44, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ГЪЛЪБОВО, КВ. „СТРОИТЕЛ” ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” По обособени позиции: Обособена позиция № 1 –Оценка за съответствие на инвестиционните проекти, вкл. част „енергийна ефективност” на многофамилна жилищна сграда - блок № 44, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” Обособена позиция № 2 – „Упражняване на строителен надзир върху строителните и монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок № 44, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

25.05.2017 г.  17:30 ч.

 

 

12.05.2017г.     Обява за обществена поръчка

12.05.2017г.     Условия за събиране на оферти

12.05.2017г.     Техническа спецификация

12.05.2017г.     Образци

26.06.2017г.     Протокол от работата на комисията

18.08.2017г.     Договор № 91 /21.07.2017г. по обособена позиция № 1

18.08.2017г.     Договор № 92 /21.07.2017г. по обособена позиция № 2