Езици

Сключен анекс към договор № 70/10.09.2014г. с предмет:Избор на проектант по проект "Подмяна на водопровод и ремонт на уличната мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово"