Езици

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП: Определяне на единични цени и стойност на видовете СМР за изпълнение на обект:"Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски” гр. Гълъбово", съгласно Техническа спецификация и количествена сметка на видовете работи