Езици

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:„ Доставка на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово”

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:„ Доставка на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово”

СРОК: 15.03.2013 Г;17:00 ЧАСА

ИЗТЕКЛА!