Езици

ПУБЛИЧНА ПОКАНА-ПРЕВОЗИ

Документация за участие в процедура, възложена по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП във р. с чл.101, Б "А" от ЗОП и наредба №2 /15.03.2012 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили с предмет: "Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разсписания, обособени в самостоятелни линии и обособени позиции по автобусните линии: обособена позиция №1 - градски линии №1 и №2 /град Гълъбово/, обособена позиция №2 - линия: Гълъбово-Мусачево, обособена позиция №3 - линия: Гълъбово-Мъдрец.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА-ПРЕВОЗИ

СРОК: 01.03.2013 Г.; 17:00 ЧАСА

ИЗТЕКЛА!