Езици

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПЕРИЛНИ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”