Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №1 и № 2 от Общинската транспортна схема"