Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лекотоварен автомобил за хора с увреждания 9-местен за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Гълъбово“