Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на "Дом за стари хора", гр.Гълъбово

Информации за обяви

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9088120 08.05.2019 г.  Община Гълъбово „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, град Гълъбово” 20.05.2019 г.  17:30 ч.

 

08.05.2019г.   Обява за събиране на оферти

08.05.2019г.   Общи условия

08.05.2019г.   Техническа спецификация

08.05.2019г.   Образци

20.05.2019г.   Съобщение за удължаване на срока

20.05.2019г.   Информация за удължаване на срока

05.06.2019г.   Протокол от работата на комисията

17.07.2019г.   Договор № 64/18.06.2019 г. с приложения