Езици

Обществени поръчки

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:„ Доставка на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово”

Публичната покана за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, възложена по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:„ Доставка на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово”

СРОК: 15.03.2013 Г;17:00 ЧАСА

Публична покана с предмет: „Доставка на единброй товарен автомобил /втора употреба/ за превоз на товари до 3, 5 тона за нуждите на Община Гълъбово, отдел „БКС и ООС” при Община Гълъбово”

Публична покана с предмет: „Доставка на единброй товарен автомобил /втора употреба/ за превоз на товари до 3, 5 тона за нуждите на Община Гълъбово, отдел „БКС и ООС” при Община Гълъбово”

СРОК: 05.03.2013 Г.;17;00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА-ПРЕВОЗИ

Документация за участие в процедура, възложена по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП във р. с чл.101, Б "А" от ЗОП и наредба №2 /15.03.2012 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПЕРИЛНИ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”