Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 6.11.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 6.11.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

 

 

Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и провеждане на обучение, свързано с провеждания функционален анализ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 16.10.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 16.10.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 15.10.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 15.10.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 14.10.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 14.10.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 20.09 2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 20.09 2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 13.09 2013 Г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 13.09 2013 Г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 16.09 2013 Г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 16.09 2013 Г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 05.09 2013 Г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 05.09 2013 Г.

"Изготвяне на работен инвестиционен проект за следните обектои:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 05.09.2013 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 05.09.2013 г.

"Периодични доставки на оригинални консумативи за офис техника за нуждите на общинска администрация гр. Гълъбово и звената на бюджетна издръжка"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 04.09.2013 Г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 04.09.2013 Г.: