Езици

Обществени поръчки

Услуга с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ГЪЛЪБОВО”

Валидна до 28.05.2014 г. до 17:00 часа

„Основен ремонт на път IV – 53476 Гълъбово – Априлово, община Гълъбово”

Валидна до 09.05.2014 г. до 17:00 часа

„Възстановяване на пешеходен мост над р. „Соколица”, находящ се на улица „Възход” с ос.т. 268 – 269 в с. Обручище”

Валидна до 08.05.2014 г. до 17:00 часа

„Възстановяване на пешеходен мост над р. „Соколица”, находящ се на улица „Възход” с ос.т. 268 – 269 в с. Обручище”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 20.03.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 20.03.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 25.02.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 25.02.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А13-22-53/04.12.2013г.

 
„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А13-22-53/04.12.2013г.
РЕШЕНИЕ № 1 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Възстановяване на пешеходен мост над р. „Соколица”, находящ се на улица „Възход” с ос.т. 268 – 269 в с. Обручище”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 27.01.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 27.01.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 17.01.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 17.01.2014 Г. ДО 17:00 ЧАСА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 13.12.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ 13.12.2013 Г. ДО 17:00 ЧАСА