Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Обслужваща сграда и трибуни на градски стадион в УПИ I, кв.65, гр.Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет:„Доставка на един брой нов лек автомобил на лизинг за нуждите на община Гълъбово”

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр.Гълъбово

 

No ID на документа Подпис
Обява за събиране на оферти с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на "Дом за стари хора", гр.Гълъбово

Информации за обяви

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет :„Транспортиране на отпадъци за нуждите на oбщина Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на корабен агент, обслужващ кораби в Пристанище Бургас ЕАД и осъществяващ посреднически услуги с митническите и други държавни органи във връзка с превоз на товари с морски транспорт”

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Избор на корабен агент, обслужващ кораби в Пристанище Бургас ЕАД и осъществяващ посреднически услуги с митническите и други държавни органи във връзка с превоз на товари с морски транспорт "

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Транспортиране на отпадъци за нуждите на Община Гълъбово“

01.04.2019г.    Покана за пазарна консултация

01.04.2019г.    Техническо задание

09.04.2019г.    Протокол

09.04.2019г.    Решение

Обява за събиране на оферти с предмет : „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от Общинската транспортна схема“

Информации за обяви

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на съществуващи общински улици, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Гълъбово, община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа