Езици

Обществени поръчки

06.01.2015г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ГЪЛЪБОВО”

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПЕРИЛНИ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

Съобщение за прекратяване на Договор за услуга № 36/29.04.2013г.

Съобщение за освобождаване на гаранция за изпълнение по Договор № 79/22.11.2011г.

СЪОБЩЕНИЕ за задържане на парична гаранция във връзка с предсрочно прекратяване на договор

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : "Денонощна физическа охрана на общински обекти в община Гълъбово"

 

Документ:

Обявление за обществена поръчка (636821)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

08-12-2014

Преписка:

„Сервизно обслужване на автомобилите на Община Гълъбово, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9036595

25.11.2014 г. 

„Пробутване, уплътняване и запръстяване на участъци от Общинско депо за неопасни /битови и строителни отпадъци/, находящо се в землището на гр.Гълъбово, местност „Еркесене” имот №000373”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9036212

19.11.2014 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ от бул. „Република“ до стопански двор /бензиностанция/“

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ от бул. „Република“ до стопански двор /бензиностанция/“

ДОГОВОР 97 -03.11.2014