Езици

Обществени поръчки

Открита процедура: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Гълъбово“

Документ:

Обявление за обществена поръчка (657566)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

27-03-2015

Преписка:

Публична покана: „Доставка и монтаж на иконостас за Църковен храм „Св. Рождество Богородично“ гр. Гълъбово“.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9040218

26.03.2015 г. 

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ от бул. Република до стопански двор /бензиностанция/ в гр. Гълъбово“

Документ:

Обявление за обществена поръчка (652113)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

04-03-2015

Преписка:

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорти, изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в ...

„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорти, изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на десет конкретно определени многофамилни жилищни сгради на територията на Община Гълъбово, допустими за участие в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции“
„Предоставяне на консултантска и техническа помощ на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради на територията на град Гълъбово за подготвянето и подаването на изискуемите документи във връзка с Националната програма за ЕЕМЖС"

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9038802

11.02.2015 г. 

Сервизно обслужване на следните автомобили, собственост на Община Гълъбово, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи: Опел „Зафира“ – два броя; Опел „Комбо“; Мерцедес „Спринтер“ – два броя

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9038510

30.01.2015 г. 

Проектиране, изработване на инвестиционен проект за обект: „Аварийно възстановяване на съоръжения от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р.Сазлийка от устието на р.Соколица до пътен мост след стопански двор “ – гр. Гълъбово

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9038441

28.01.2015 г. 

„Периодични ежедневни доставки на готови ястия, специфицирани по вид и единични цени, съгласно утвърдено примерно меню по Национална програма на МТСП „Обществена трапезария“

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Валидна до (вкл.)

9038103

16.01.2015 г. 

Информация за извършени плащания по Договор № 94/20.10.2014г.с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПЕРИЛНИ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

14.01.2015г.    Вижте тук
11.03.2015г.    Вижте тук
07.04.2015г.
Информация за изпълнението на Договор за обществена поръчка № 79/22.11.2011г.