Езици

Дом за стари хора

Официално откриване: май 2007

Кпацитет: 40 места

В момента настанени: 40

Директор: Галина Гочева

адрес: гр. Гълъбово, кв. Строител 50

тел: 0418/ 6 50 48

e-mail: dsh_galabovo@abv.bg