Езици

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

„МБАЛ – ГЪЛЪБОВО” ЕАД

(МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГЪЛЪБОВО)

управлява се от съвет на директорите

Председател: Съби Стоянов

Изпълнителен директор: д-р Гошо Грозев

Адрес: ул. Алеко Константинов 10

Тел: 04 18/ 6 24 15

 

ЕОД МЦ I– Гълъбово (медицински център)

 управител: д-р Елена Грозева

Адрес: ул. Алеко Константинов 10

Тел: 04 18/ 6 22 57