Езици

АРХИВ ОТ МАНДАТ 2011 /покани, решения, отчети

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандата 2011 – 2015 година

......

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2015Г.

приложения към поканата

ПОКАНА публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2014 година

 /ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА/

т.1. Доклад за изпълнението на бюджета за 2014;             т.2. Прил.1 Приходи 2014 г;        т.3. Прил.2 Разходи 2014г.;        

т.4. Прил.3Отчет на сметки за СЕС;      т.5и  т.8. Отчет и обяснителна записка         т.6 Приложение ПИ 1Б Актуален план 2014      

т.7 Приложение - 1Б Отчет за 4-то примесечие 2014 г.

ПОКАНА публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година 

/ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА/

към НОВИНИ: --> В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.08.2015 год.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014 – 31.12.2014 год.   + Приложение

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2014-30.06.2014 год.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Гълъбово и на неговите комисии за периода 02. 07. 2013 г. до 30. 11. 2013 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Гълъбово и на неговите комисии за периода 01.12.2012 г. до 01.07.2013 година

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Гълъбово и на неговите комисии за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012 година

................................................

Заседание на 18.09.2015 г. (петък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния  ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 27.07.2015 г.  (понеделник) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание нна 29.06.2015 г. (понеделник) от 16.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседаниена 21.05.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на 24.04.2015 г. (Петък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на 30.03.2015 г. (Понеделник) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на 13.02.2015 г. (ПЕТЪК) от 17.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на 30.01.2015 г. (ПЕТЪК) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Покана за заседание на 12.12.2014 г. (ПЕТЪК) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 26.11.2014 г. (СРЯДА) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 30.10.2014 г. (четвъртък) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 26.09. 2014 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала №1 на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 25.07.2014 г. (петък)от 09.30 ч. Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Заседание на 30.06.2014 г. (понеделник)от 09.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

Заседание  на 30.04.2014 г. (сряда)от 09.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 28.03.2014 г. (петък)от 09.00 ч. ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 28.02.2014 г. (петък)от 09.30 ч. Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Заседание на12. 02. 2014 г. (сряда) от 9.30 ч. ДНЕВЕН РЕД:

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 30.01.2014 г. (четвъртък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Заседание на 19. 12. 2013 г. (четвъртък) от 16.00 ч.Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Заседание на 26.11.2013 г. (вторникот 16.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

Заседаниена 31.10.2013 г. (четвъртък)от 09.30 ч. ДНЕВЕН РЕД

 

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбовона 27.09.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съветпри следния ДНЕВЕН РЕД:

Покана за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.07.2013 г (петък)  от 9:30 часа, в зала №1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на  01.07.2013 г. (понеделник)от 09.30 часа, в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД:

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 31.05.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 27.03.2013 г. (сряда) от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съвет

П О К А Н А на основание чл.23 ал.2 т.1от ЗМСМА СВИКВАМ заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 25.01.2013 г. (петък)от 09.30 часа в зала № 1 на Общински съветпри следнияД Н Е В Е Н   Р Е Д :

  П О К А Н А за заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 18.12.2012 г. (вторник)от 16.00 часа, в зала № 1 на Общински съвет, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

Покана за Заседание на Общински съвет - Гълъбово, на 26.11.2012 г. (понеделник)от 10.00 часа в зала № 1 на Общински съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД

..................

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 70/23.09.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 69/18.09.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 68/13.08.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 67/29.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 66/27.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 65/16.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 62/18.06.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 61/21.05.2015 ГОДИНА

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 60/24.04.2015 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 59/21.04.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 58/30.03.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 57/13.02.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 56/30.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 55/16.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 54/13.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 53/12.12.2014 и 15.12.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 52/26.11.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 51/30.10.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 50/26.09.2014 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 49/18.09.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 48/09.09.2014 ГОДИНА

27.08.2014 - ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 46/13.08.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 45/25.07.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 44/30.06.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 43/30.05.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 42/30.04.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 41/28.03.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 40/28.02.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 39/12.02.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 38/30.01.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 37/19.12.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 36/11.12.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 35/26.11.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С  ПРОТОКОЛ № 34/31.10.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 33/02.10.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 32/27.09.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 31/09.09.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 30/20.08.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 29/26.07.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 28/01.07.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 26/31.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 25/27.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 24/21.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 23/29.04.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 22/27.03.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 21/21.02.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 20/25.01.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 19/15.01.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 17/26.11.2012 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 18/18.12.2012 ГОДИНА