Езици

Председател, заместник, състав на председателски съвет

  Председател на Общински съвет - Гълъбово:   Светла Захариева Боянчева

           e-mail: [email protected]

           6280 Гълъбово; бул. Република № 48; ет.1, кабинет № 112

           тел: 0418/68938    /вътрешен тел:217/       факс: 0418/64080

           Образование:  висше - Право /магистър/ -2004 г. ПУ "Паисий Хилендарски"

                                    висше - Българска филология /магистър/ - 1993 г. СУ "Св. Климент Охридски"

........................................................................................................................................................

           Заместник-председател:   Георги Атанасов Анастасов

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

    Технически секретар: Живка Тянкова Динева

     e- mail: [email protected], [email protected]  

     тел: 0418/68937  /вътрешен тел: 216/ факс: 0418/64080

     Образование: висше - Икономика

 

......................................................................................................................................................

Председателки съвет:

Светла Захариева Боянчева - Председател на Общински съвет - Гълъбово

Георги Атанасов Анастасов - зам-председател, ръководител на ПГ съветници от БДЦ

Дралчо Донев Желязков - ръководител на ПГ съветници от партия ГЕРБ

Нели Иванова Кичюкова - ръководител на ПГ съветници от коалиция "Единни за Гълъбово"

Румен Иванов Янков - ръководител на ПГ съветници от партия БСП

Иван Радостинов Райчев - общински съветникот партия АБВ