Езици

ИЗБОРИ

ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание 26.03.2017 г., приета с Решение 4125-НС от 26.01.2017 г.,

поправена с Решение № 4140-НС от 27.01.2017 г.

......

З А П О В Е Д №175  16.03.2017г., гр. Гълъбово - Относно избирателни секции за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

............

.............

..........

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес,

чрез подавне на ЗАЯВЛЕНИЕ /<<--изтегли от тук/    за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в Община Гълъбово, етаж II, ст. 202 до 11.03.2017 г., 17.00 ч.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес НЕ МОЖЕ да му се издава удостоверение за гласуване на друго място Чл. 36, ал. 1 Чл. 36, ал. 4, не по-късно от 14 дни преди изборния ден 11.03.2017 г. до 17.00 ч.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ /<<--изтегли от тук/   за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в Община Гълъбово може да бъде подадено и по електронен път на имейл: [email protected] /ЕСГРАОН - Гълъбово/ или [email protected] /деловодство Община Гълъбово/

......

З А П О В Е Д №56 /30.01.2017 г. гр. Гълъбово ОТНОСНО:Образуване на избирателни секции за произвеждане на  избори за    народни представители  на 26 март 2017 г.

....

ПОКАНА Относно: провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии, за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017г.

.............