Езици

Меню

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО /Структура и състав/

Покани за ЗАСЕДАНИЯ на Общински съвет - Гълъбово

.......................

Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели в Окръжен съд Стара Загора, мандат 2019-2023 г. и допълване състава на съдебните заседатели за Районен съд – Гълъбово, мандат 2019-2021 г

КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ за Окръжен съд - Стара Загора и Районен съд - Гълъбово

Писмо от КРДОПБГДСРСБНМА

..........

26.09.2018 г -

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

а)възраст от 21 до 68 години;

б)имат настоящ адрес в община Гълъбово, която попада в рамките на съдебния район на РС Гълъбово, за който кандидатстват;

в)имат завършено най-малко средно образование;

г)не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

д)да не страдат от психически заболявания.

е)да не са съдебни заседатели в друг съд;

ж)да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;

з)да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

и)да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

В срок до 10.10.2018 г. кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Стара Загора и Районен съд – Гълъбово подават в деловодството на ОбС Гълъбово следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67 ал.3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.– издава се служебно чрез ОбС

Изтегли от ТУК - Декларации

...............

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 33/30.05.2017 ГОДИНА

Приложение № 1 към Решение № 315/30.05.2017 г. Списък на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Гълъбово

Д О К Л А Д от 29.05.2017г. Относно:Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г.

СЪОБЩЕНИЕ!!! Срокът за подаване на документи на желаещите да станат съдебни заседатели е удължен до 20 март 2017 г.

Процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за провеждането й

Заявление и декларация по процедура за определяне на съдебни заседатели

СЪОБЩЕНИЕ!   Процедура за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели, съгласно ЗСВ:  / Публикувано на 12.05.2017/

Документите на кандидатите за съдебни заседатели са на разположение в деловодството на ОбС - Гълъбово - Приложения:

1. Списък на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Гълъбово /Мандат 2017  - 2021/

2. Писмо от комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА

3. Съобщение на Временната комисия към ОбС - Гълъбово за избор на съдебни заседатели- Относно: Провеждане на изслушване

................................

 

РЕШЕНИЯ МАНДАТ 2015/2019:

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС - ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 62/15.01.2019 Г.

ОТЧЕТ за  дейността на Общински съвет - Гълъбово и неговите комисии за периода ноември 2017 г. – ноември 2018 г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 61/18.12.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 59/30.10.2018 Г.

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 58/08.10.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 57/26.09.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 56/28.08.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 55/30.07.2018 Г.

Информация към решение 493

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 54/29.06.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 53/21.06.2018 ГОДИНА

Приложение: Опис

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 52/22.05.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 51/27.04.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 50/11.04.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 49/27.03.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 48/23.02.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 47/31.01.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 46/17.01.2018 Г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 45/09.01.2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ за  дейността на Общински съвет - Гълъбово и неговите комисии за периода декември 2016 г. – октомври 2017 г.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 44/18.12.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 43/24.11.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 42/31.10.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 41/04.10.2017 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 39/05.09.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 38/31.08.2017 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 37/22.08.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 35/30.06.2017 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 34/27.06.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 33/30.05.2017 ГОДИНА

Приложение № 1 към Решение № 315/30.05.2017 г. Списък на кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Гълъбово

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 32/16.05.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 29/29.03.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 28/13.03.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 27/27.02.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 26/30.01.2017 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 25/27.12.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 24/21.12.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 23/25.11.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 22/31.10.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 21/03.10.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 20/28.09.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 19/16.09.2016 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 18/31.08.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 17/20.07.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 16/06.07.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 15/14.06.2016 ГОДИНА

 

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 14/25.05.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 13/13.05.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 12/11.05.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 11/27.04.2016 ГОДИНА

......приложение към Решение 93

ПРИЕТИ РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 10/18.04.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 9/31.03.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 8/26.02.2016 ГОДИНА

........към Пр. 8 - Решение 54 - Структура

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 7/27.01.2016 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 6/15.01.2016 ГОДИНА

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 3/01.12.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 2/13.11.2015 ГОДИНА

........................

АРХИВ на покани за отчет и приети решения ОТ МАНДАТ 2011

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2015Г.

 

приложения към поканата

.......................

ПОКАНА публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета

на община Гълъбово за 2014 година /ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА/

т.1. Доклад за изпълнението на бюджета за 2014;             т.2. Прил.1 Приходи 2014 г;        т.3. Прил.2 Разходи 2014г.;        

т.4. Прил.3Отчет на сметки за СЕС;      т.5и  т.8. Отчет и обяснителна записка         т.6 Приложение ПИ 1Б Актуален план 2014      

т.7 Приложение - 1Б Отчет за 4-то примесечие 2014 г.

.................................................

ПОКАНА публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година /ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА/

към НОВИНИ: --> В Гълъбово се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Гълъбово за 2013 година

...............................................

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2015 – 31.08.2015 год.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

01.07.2014 – 31.12.2014 год.   + Приложение

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГЪЛЪБОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

01.01.2014-30.06.2014 год.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Гълъбово и на неговите комисии за периода 02. 07. 2013 г. до 30. 11. 2013 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Гълъбово и на неговите комисии за периода 01.12.2012 г. до 01.07.2013 година

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет- Гълъбово и на неговите комисии за периода от 01.07.2012 г. до 30.11.2012 година

................................................

........................

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 70/23.09.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 69/18.09.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 68/13.08.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 67/29.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 66/27.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 65/16.07.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 62/18.06.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 61/21.05.2015 ГОДИНА

 

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 60/24.04.2015 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 59/21.04.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 58/30.03.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 57/13.02.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 56/30.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 55/16.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 54/13.01.2015 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 53/12.12.2014 и 15.12.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 52/26.11.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 51/30.10.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 50/26.09.2014 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 49/18.09.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 48/09.09.2014 ГОДИНА

27.08.2014 - ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 46/13.08.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 45/25.07.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 44/30.06.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 43/30.05.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 42/30.04.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 41/28.03.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 40/28.02.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 39/12.02.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 38/30.01.2014 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 37/19.12.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 36/11.12.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 35/26.11.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С  ПРОТОКОЛ № 34/31.10.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 33/02.10.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 32/27.09.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 31/09.09.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 30/20.08.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 29/26.07.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 28/01.07.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 26/31.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 25/27.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 24/21.05.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 23/29.04.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 22/27.03.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 21/21.02.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 20/25.01.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 19/15.01.2013 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 17/26.11.2012 ГОДИНА

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, С ПРОТОКОЛ № 18/18.12.2012 ГОДИНА