Езици

Кметът на Гълъбово от 23.03.2020 г. въведе следните противоепидeмични мерки на територията на Общината

З А П О В Е Д № 146/ 23.03.2020г./гр. Гълъбово

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово във връзка Намаляване риска от разпространение на COVID -19

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово

Министърът на здравеопазването измени Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

19 Март 2020 - 2:06pm

Измени се Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 19.03.2020 -  допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

Създава се т. 1а:

Община Гълъбово - Допълва се Заповед №134 от 13.03.2020г.

З А П О В Е Д № 144, 17.03.2020г./гр. Гълъбово

Председателят на Общинския съвет в Гълъбово с разпореждане относно извънредната ситуация

16 Март 2020 - 12:19pm

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 1/16.03.2020 г.

На основание чл.12 ал.1 т.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., /в сила до 31.03.2020г./, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на НС на Република България,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Преустановяват се приемните дни на Председателя на ОбС – Гълъбово за срок от 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.

Мерки за справяне с разпространението на Covid -19 Коронавирус

ЗАПОВЕД134/13.03.2020 г.

Зам-кметът на Община Гълъбово присъства на първата копка по изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България и Неа Санта, Гърция

Днес Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ постави началото на изграждането на междусистемния електропровод 400 kV между Марица изток, България и Неа Санта, Гърция. 

Община Гълъбово обявява прием на заявления за потребители на услугата “Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА “ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“

ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕ ДА ПОДАВАТ ХОРА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА:

Отменят се мероприятията на територията на Община Гълъбово - до второ нареждане

ЗАПОВЕД № 121/09.03.2020 г./ гр. Гълъбово - На основание  чл. 44, ал.2 и чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020г., както  със Заповед РД-01-117/08.03.2020г.

Първа копка по проект - Рехабилитация и реконструкция на общински път SZR2040 от км. 0+000 до км. 2+200 село Великово и общински път SZR1042 Гълъбово – село Априлово.

25 Февруари 2020 - 3:17pm

НА 16 МАРТ 2020 g. - ПЪРВА КОПАКА ЗА РЕМОНТ НА ДВА ПЪТЯ - Дългоочакваният ремонт на двата пътя: от Гълъбово до с. Априлово и от с. Разделна до с. Великово ще започне.