Езици

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С 5% ОТСТЪПКА Е ДО 30.06.2020Г.

16 Април 2020 - 8:41am

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

До 24.04.2020г. се приемат предложения за потребители, които да се включат в програмата за предоставяне на топъл обяд и съпътстващи услуги за периода от 01.05.2020г. до 19.06.2020г.

Община Гълъбово от 01.05.2020г. ще работи по Целева програма  „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. Във връзка с това се набират граждани за потребители на услугата, които следва да бъдат от следните целеви групи:

  1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

90 % от предвидените строително – монтажни работи към дата 13.04.2020г. достигна изпълнението на проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея

На 13,14 и 15 април 2020 г. - провеждане третиране с наземна техника на земеделски посеви

10 Април 2020 - 7:20pm

У В Е Д О М Л Е Н И Е

по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,

дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считано от 07.04.2020г.

8 Април 2020 - 1:16pm

З А П О В Е Д  № 159   07.04.2020г./гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД – 01 – 124/ 13.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 143/ 20.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 144/ 22.03.2020 г; Заповед № РД – 01 – 139/ 19.03.2020 г и т. 5 от Заповед №РД-01-179/06.04.2020 г. всички на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

30 Март 2020 - 5:08pm

Внимание!

По т.9 от заповедта

Всички лица на открити или закрити обществени места, трябва да носят защитна маска за лице!

Заповед РД - 01 - 168/ 30.03.2020 г.

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово на Кмета на Община Гълъбово

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово

Заповед от 25.03.2020 г. от Министерството на здравеопазването за временна забрана за влизане и преминаване на тежкотоварни автомобили на територията на Република България за страните описани в заповедта.

КАК ДА ПРЕМИНА КПП В СТАРА ЗАГОРА, ЗА ДА СТИГНА ДО ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО?

Ако живеете в едно, но работите в друго населено място Ви е необходимо да разполагате с 

КЪДЕ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ВРЕМЕННИТЕ КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ (КПП) В СТАРА ЗАГОРА?

Във връзка с въведените временни мерки, свързани с извънредното положение на територията  на град Стара Загора са разкрити следните 10 КПП: