Езици

Община Гълъбово ще пеиема документи до 20.12.2012 г за предоставяне на услугата "Социален асистент" по проект "Подкрепа за достоен живот"

15 Декември 2012 - 11:32am

 

Уведомяваме Ви, че до 20.12.2012 г в община Гълъбово

се приемат документи на лица с увреждания и самотно живеещи хора, които не могат да се обслужват сами за предоставяне на услугата "Социален асистент" по проект "Подкрепа за достоен живот".

Документи за кандидатстване се получават в общинска администрация Гълъбово, стая № 215.

 

ДЕЛОТО СРЕЩУ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

22 Ноември 2012 - 4:53pm

 

 

ДЕЛОТО СРЕЩУ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

Във връзка с повишения интерес към хода на делото срещу Община Гълъбово в Специализиран наказателен съд – София, Ви предоставям следната информация:

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

8 Ноември 2012 - 12:15pm

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

                Областният информационен център Стара Загора запозна представители на бизнеса, училища, читалища и общинската администрация в Гълъбово с възможността за финансиране на проекти по отворените схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. .

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

1 Ноември 2012 - 6:59am

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

На 06.11.2012 г. от 10.30 часа в малката зала на ''Дом на културата'' гр. Гълъбово, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема„Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност“.

ПРЕДСТОЯЩ ПРОТЕСТ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

30 Октомври 2012 - 11:52am

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 
В Община Гълъбово пристигна уведомление от превозвачи на тежкотоварни камиони.
В уведомлението превозвачите съобщават, че ще организират протест на 1-ви и 2-ри ноември 2012 г., от 12:00 до 13:00 часа, със затваряне на главния път до "Брикел" ЕАД, понеже ремонтът на републиканския път Гълъбово - Опан не е завършен и има ограничение - забрана за преминаване на тежкотоварни камиони.
"Осъществяване на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по Оперативна програма“Околна среда 2007-2013“: „Пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа

18 Октомври 2012 - 1:38pm

"Осъществяване на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по Оперативна програма“Околна среда 2007-2013“: „Пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа гр. Гълъбово

СЪОБЩЕНИЕ!!!

18 Май 2012 - 1:23pm

Община Гълъбово   

Съобщава, че

 

На 19.10 2012 г. от 13 часа в зала 1, партер,

сграда на общинска администрация - гр. Гълъбово, бул. Република 48

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

4 Октомври 2012 - 5:30pm

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

 

ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс на основание заповед № ОХ-541/07.08.2012 г. на министъра на отбраната на Република България

1 Октомври 2012 - 11:10am

 

 

ДЛЪЖНОСТИ ЗА РЕЗЕРВИСТИ В СВ, ВВС И ВМС ЗА КОНКУРС ПРЕЗ 10.2012г.

 

ОБЯВА

                заприемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за

СЪСТОЯ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

25 Септември 2012 - 12:25pm

На 24.09.2012 г. от 10:00 часа, в голямата зала, партер, община Гълъбово се състоя:

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ ЗА РЕГИОН ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД- ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД- ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/3.2-03/2012 «ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ II»ПРИОРИТЕТНА ОС 3: “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”