Езици

Кметът на Община Гълъбово благодари на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" за направено дарение

23 Октомври 2020 - 12:02pm

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури санитарни комплекти за защита от COVID-19 за всички ученици от 5-те училища в Община Гълъбово и 5 институции за деца и младежи, лишени от родителска грижа в Стара Загора. За безопасната среда в сградите беха доставени диспенсъри за безконтактна дезинфекция на ръце, дезинфектанти за под и повърхности, както и оборудване за прилагането им.

В Община Гълъбово БЧК раздава 415 пакета хранителни продукти

14 Октомври 2020 - 10:04am

В Община Гълъбово БЧК РАЗДАВА 415 пакета хранителни продукти

Движението по трасето общински път SZR-1042 Гълъбово-Априлово е възстановено

23 Септември 2020 - 1:19pm

Община Гълъбово  уведомяваме гражданството и пътуващите по маршрута Стара Загора - Бъдеще-Априлово-Гълъбово, че поради приключване на строително-ремонтните работи по мостовото съоръжение над река „Съзлийка“ км.2+202 на общински път SZR-1042 Гълъбово-Априлово,движението по трасето е възстановено.

Уведомление

11 Септември 2020 - 5:55pm

Отменят се честванията във връзка с празника на гр. Гълъбово

20 Август 2020 - 3:20pm

Отменят се честванията във връзка с празника на гр. Гълъбово

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, обявени със заповеди на министъра на здравеопазването, се отменят всички спортни и културни мероприятия, свързани с честването на празника на гр. Гълъбово на 27 август 2020 г. и 51-вата годишнина от обявяването на Гълъбово за град.

З А П О В Е Д № 224, Гълъбово, 27.05.2020 г.

29 Май 2020 - 12:19pm

З А П О В Е Д № 224, Гълъбово, 27.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 год. и Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считано от 26.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

З А П О В Е Д № 213 гр.Гълъбово, 21.05.2020 г. - Подновявам посещението на деца в детски градини и детски ясли на територията на Община Гълъбово, считано от 26.05.2020 г

22 Май 2020 - 11:24am

З А П О В Е Д  № 213

гр.Гълъбово, 21.05.2020 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерски съвет за извънредна епидемична обстановка, предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и раздел I, т.4 и раздел III от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

На 27 ми април 2020 г. бяха подписани документите, даващи началото на строителството на ремонт на пътя Великово - Разделна и Априлово - Гълъбово

На 27 ми април 2020 г. бяха подписани документите, даващи началото на строителството на ремонт на пътя Великово - Разделна и Априлово - Гълъбово

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25 и 26 април 2020 г. - ВАЖНО за собствениците на пчелни семейства:

23 Април 2020 - 9:29am

У В Е Д О М Л Е Н И Е по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Заповед относно детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, като остава забраната за свижданията във всички лечебни заведения

21 Април 2020 - 9:21am

З А П О В Е Д  № 172 от 21.04.2020 г./ гр. Гълъбово