Езици

Ще се даде старт на строителните дейности по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

5 Януари 2021 - 6:48pm

 

 

 

 

 

 

 

До 12 ч. на 29 декември 2020 г. ще работи касата на отдел "Местни данъци и такси"

Община Гълъбово съобщава

Поради годишно приключване на 2020г., касата на „Местни данъци и такси“ ще работи до 12:00ч. на 29.12.2020г.

Плащания след този час могат да се извършват само по банков път към Общинска банка.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни,че регистрацията на стопанствата е задължително.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО напомня на всички собственици на животновъдни обекти-лични стопанства за отглеждане на селскостопански животни, че регистрацията на стопанствата е задължително.

Затворени за дезинфекцияна 19 и 20.11.2020 г. кметствата в с. Обручище и с. Помощник

ЗАПОВЕД № 647/19.11.2020г.   гр. Гълъбово

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служител от кметство с.Помощник, община Гълъбово, област Стара Загора

НАРЕЖДАМ:

В дните на 19.11.2020г. и 20.11.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на кметство с.Помощник.

Проекта на бюджет 2021

О Б Я В А  на 25.11
Заповед - отчуждаване имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 33,826дка, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора

Областен управител на област Стара Загора

З А П О В Е Д     №ДС-ЗД-192

Стара Загора     06.11.2020 г.

Болницата в Гълъбово получи дарение от медицинска апаратура и консумативи от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Болницата в Гълъбово получи дарение от медицинска апаратура и консумативи от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ .

Започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“

4 Ноември 2020 - 4:25pm

О Б Я В Л Е Н И Е - Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 34а, ал.3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед №РД-02-14-902 от 20.10.2020 г. и №ЗМФ-784 от 16.10.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, обявява, че започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с.
Дните на 29.10.2020г. и 30.10.2020г. вкл. да бъде извършена пълна дезинфекция на цялата сграда, като тези дни обявявам за неработни за всички служители на ОА и звената на бюджетна издръжка

29 Октомври 2020 (All day)

ЗАПОВЕД  № 621/ 29.10.2020 г./гр. Гълъбово
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА,
 
Във връзка с установен положителен резултат за COVID19 на служител от общинска администрация Гълъбово,
 
НАРЕЖДАМ:
 
В дните на 29.10.2020г. и 30.10.2020г. вкл.
Преустановява се дейността на всички закрити и открити пазари на територията на общината, като се разрешава единствено продажбата на плодове, зеленчуци и всякаква друга земеделска продукция.

27 Октомври 2020 - 4:00pm

ЗАПОВЕД  № 614   /   27.10.2020 г./      гр. Гълъбово