Езици

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

8 Февруари 2017 - 10:14am

 

 

 

 

 

       

  ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Бабинден 2017 в МБАЛ Гълъбово

21 Януари 2017 - 3:41pm

Бабинден отбелязаха в МБАЛ Гълъбово.

Състоя се всъпителна пресконференция по проект

21 Януари 2017 - 2:01pm

Встъпителната пресконференция по проект ще се проведе в гр. Гълъбово, на 20.01.2017 г.(петък), от 11:00 ч.зала № 1на община Гълъбово, бул.„Република“ № 48

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА за участие във встъпителна пресконференция

Ваканцията на учениците в Гълъбово се удължава до края на седмицата.

10 Януари 2017 - 10:14am

Ваканцията на учениците в Гълъбово се удължава до края на седмицата.

Дежурна детска градина за град Гълъбово от понеделник до сряда - ДГ "Радост" /09.01.17до11.01.17/

6 Януари 2017 - 10:05am

  Дежурна детска градина за град Гълъбово

    от понеделник до сряда -

    ДГ "Радост" /09.01.17до11.01.17/

Патентен данък - декларация и плащане до края на януари с 5 на сто отстъпка

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

До 31.01.2017 г. е срока за подаване на данъчната декларация по чл. 61Н от ЗМДТ за облагане с патентен данък. 

Лицата, които до 31 ЯНУАРИ НА ТЕКУЩАТА ГОДИНА подадът данъчна декларация и в същия срок заплатят ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК, определен съгласнодекларираните обстоятелства, ПОЛЗВАТ ОТСТЪПКА 5 НА СТО.

Общински съвет – Гълъбово открива процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за провеждането й

Общински съвет

З А П О В Е Д № РД-02-15- 121/ 06.12.2016 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

З А П О В Е Д

№ РД-02-15- 121/ 06.12.2016 г. 

"Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване"

12 Октомври 2016 - 10:34am

 

 

 

Близо 500 хиляди лева за Община Гълъбово по проект 

"Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора