Езици

На 31.08.2021 г. от 10:30 ч в сградата на община Гълъбово - обучение на преброители, контрольори и резерви за ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

17 Август 2021 - 9:11am

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Гълъбово, област Стара Загора съвместно с ТСБ - Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Гълъбово.

Ремонтиран е покрива на Дома за стари хора в град Гълъбово

 Ремонтиран е покрива на Дома за стари хора в град Гълъбово

До 20 август се ограничава косенето на трева и машинното почистване в постоянно затревените площи и обработваемите земи в страната

6 Август 2021 (All day)

От 5 август 2021 г. до 20 август, включително, се забранява поддържането на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство. Забраната се налага поради множеството пожари в страната през последните дни.

На 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово

8 Юли 2021 - 8:45am

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово:

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 год.

1 Юли 2021 - 2:01pm

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11.07.2021 год.

10.07.2021г.Час на тръгване от населените места:

1. Направление с. Помощник – гр. Гълъбово

1.1 с. Помощник, Автобусна спирка – 15.00ч.

1.2 с. Главан – 15.05ч.             

1.3 с. Мъдрец, Автобусна спирка – 15.15ч.

На 14.07.2021г. /сряда/ от 10:00 ч. - публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

29 Юни 2021 - 6:24pm

ОБЯВА

на 14.07.2021г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2020 г.

Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото приложение, Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и се разработва за срок от седем  години.

ВАЖНО ЗА ИЗБОРИ 11 ЮЛИ 2021

23 Юни 2021 - 11:48pm

ВАЖНО ЗА ИЗБОРИ 11 ЮЛИ 2021

СЪОБЩЕНИЕ ОТ МВР

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен./ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност" е създала следната организация за работа:

Уведомление за пръскане с хербецид на 18.06.21 г. по жп линия Симеоновград - Гълъбово

15 Юни 2021 - 8:37am

До 30 юни се удължава срока за набиране на съдебни заседатели

9 Юни 2021 - 11:39am

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.21 ал.1 т.1 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Гълъбово, с Решение №181/28.04.2021г. открива процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд гр. Гълъбово и удължава срока с Решение № 193/ 31.05.2021 г.  правила за провеждането й.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

възраст от 21 до 68 години;